clock icon Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h
  • Tiếng Việt
  • English
Chứng nhận hệ thống , ISO 14001:2015 ,

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

Đăng ngày 14/01/2021

Hiện nay, với nhiều trung tâm công nghiệp mọc lên một cách rầm rộ và nhanh chóng, trong khi hệ thống xử lý chất thải không được đầu tư một cách nghiêm ngặt dẫn đến chất thải thoát ra môi trường gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Để giải quyết vấn đề trên, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường đưa ra các quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001 là Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý môi trường nhằm giúp các tổ chức giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường khác. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức. Nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành vào năm 1996, cho đến nay đã có 3 phiên bản chính thức được ra đời. Các phiên bản của ISO 14001 được cập nhật lần lượt là:

  • ISO 14001:1996 – Phiên bản đầu tiên chính thức được công bố của ISO 14001 (Hết hiệu lực)
  • ISO 14001:2004 – Phiên bản chính thức thứ 2 của bộ tiêu chuẩn ISO 14001 (Hết hiệu lực)
  • ISO 14001:2015 – Phiên bản chính thức thứ 3 đang được sử dụng cho đến nay. Các công ty chứng nhận ISO 14001:2004 đều đã được yêu cầu nâng cấp lên ISO 14001:2015 trước ngày 14/09/2018.

Đối tượng doanh nghiệp nào nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015?

Doanh nghiệp hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào nếu trong hoạt động thường ngày có tác động ảnh hưởng đến môi trường thì đều cần phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành áp dụng hướng đến mọi loại hình tổ chức: sản xuất, kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận,… có mục đích thực hiện cải tiến hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp mình.

Dưới đây là danh sách một số loại hình sản xuất có mức độ ảnh hưởng đến môi trường cao đòi hỏi doanh nghiệp phải được chứng nhận ISO 14001:2015

Lý do doanh nghiệp cần phải có chứng nhận ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đưa ra cho các tổ chức, doanh nghiệp các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng nhằm nâng cao chất lượng quản lý môi trường của doanh nghiệp. Tiêu chuẩn không gồm nguyên tắc bắt buộc, doanh nghiệp áp dụng trên tinh thần tự nguyện.

Không có quy định bắt buộc, nhưng doanh nghiệp vẫn nên áp dụng bởi những lợi ích mà chứng nhận ISO 14001:2015 mang lại cho doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 14001 mang lại niềm tin cho khách hàng và các nhà đầu tư thông qua những cam kết về vấn đề môi trường từ đó tạo được lợi thế cạnh tranh, gia tăng thương hiệu.
  • Tạo nên uy tín, thương hiệu cũng như có được lợi thế hơn so với các đối thủ trong các hoạt động đấu thầu, cạnh tranh. Bởi trong hồ sơ tham dự thầu có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải có chứng nhận ISO 14001.
  • Tiết kiệm khá lớn chi phí về tái sử dụng nguyên liệu hay chi phí xử lí rác thải doanh nghiệp.
  • Giảm thiểu những rủi ro về mặt pháp lý khi sai phạm các vấn đề liên quan đến môi trường nằm trong những quy định pháp luật nhà nước.
  • Nhân sự công ty có thêm nhận thức về môi trường bởi họ đang làm việc trong một tổ chức vì môi trường, thân thiện với môi trường.
Dịch vụ liên quan