clock icon Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h
  • Tiếng Việt
  • English

NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN

Công ty TNHH Chứng nhận và Giám định ICI là một Tổ chức chứng nhận của Việt Nam được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) và Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) công nhận đủ năng lực theo tiêu chuẩn: ISO/IEC 17021-1:2015; IEC/ISO 17065:2012 cho hoạt động chứng nhận. Năng lực chứng nhận của ICI được công nhận và thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

TT Lĩnh vực chứng nhận Cơ quan cấp phép Số văn bản
1 Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP theo TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969,REV.4-2003)

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) Xem/Tải
2 Chứng nhận ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) Xem/Tải
3 Chứng nhận VietGAP trồng trọt

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) Xem/Tải
4 Chứng nhận Chè hữu cơ theo TCVN 11041-6:2018

 

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
5 Chứng nhận Gạo hữu cơ theo TCVN 11041-5:2018

 

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
6 Chứng nhận hữu cơ Các sản phẩm trồng trọt khác

 

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
7 Chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) Xem/Tải
8 Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) Xem/Tải
9 Chứng nhận VietGAHP cho: Lợn – theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN

 

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
10 Chứng nhận VietGAHP cho: Gà – theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN

 

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
11 Chứng nhận VietGAHP cho: Vịt – Ngan, theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN

 

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
12 Chứng nhận VietGAHP cho: Bò thịt – theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN

 

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
13 Chứng nhận VietGAHP cho: Bò sữa – theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN

 

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
14 Chứng nhận VietGAHP cho: Dê thịt – theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN

 

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
15 Chứng nhận VietGAHP cho: Dê sữa – theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN

 

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
16 Chứng nhận VietGAHP cho: Ong – theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN

 

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
17 Chứng nhận Nấm hữu cơ theo TCVN 11041-11:2023

 

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
18 Chứng nhận Rau mầm hữu cơ theo TCVN 11041-12:2023

 

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải
19 Chứng nhận các Sản phẩm trồng trọt hữu cơ trong nhà màng và trong thùng chứa theo TCVN 11041-13:2023

 

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Xem/Tải