clock icon Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h
  • Tiếng Việt
  • English
Chứng nhận hệ thống ,

ISO 45001 và OHSAS 18001 có những điểm khác biệt gì?

Đăng ngày 11/03/2021

Điểm khác nhau giữa ISO 45001 và OHSAS 18001 khá là nhiều mặc dù cả 2 tiêu chuẩn đều là Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tính phổ biến cũng như các định hướng cho một Tiêu chuẩn được thừa nhận toàn cầu và dễ dàng tích hợp với các tiêu chuẩn khác.

diem-khac-nhau-giua-iso-45001-va-ohsas-18001OHSAS 18001 và ISO 45001 có những điểm khác biệt gì?

 ISO 45001 giống OHSAS 18001 như thế nào?
  1. Mục đích: mục đích chung để tạo ra khuôn khổ quản lý phòng ngừa thương tích, bệnh tật và tính mạng của nhân viên là như nhau đối với cả 2 tiêu chuẩn.
  2. Kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động: chu kỳ PDCA là nền tảng tạo ra nguyên tắc cho 2 tiêu chuẩn.
  3. Các điểm tương đồng khác: Nhiều yêu cầu được đề cập trong OHSAS 18001 mặc dù đã hợp nhất, xây dựng lại hoặc mở rộng, được tìm thấy trong ISO 45001, bao gồm các yêu cầu chính sách; xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác; mục tiêu cải tiến; yêu cầu nhận thức; yêu cầu năng lực; các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ hệ thống; và các yêu cầu để theo dõi, đo lường và phân tích cách thức hoạt động và cải tiến của OH&S.
Điểm khác nhau giữa ISO 45001 và OHSAS 18001 là gì?
Tiêu chí ISO 45001:2018 OHSAS 18001
Cơ quan ban hành Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành
Năm ra đời 2018 1999 (phiên bản đầu tiên)
Phạm vi Tiêu chuẩn Quốc tế, phổ biến và áp dụng rộng rãi trong 165 nước thành viên của Ủy ban ISO. Tiêu chuẩn của nước Anh, được phổ biến ra các nước khác.
Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001được xây dựng dựa trên hệ thống cấu trúc ISO cao, chặt chẽ. Hay còn gọi là ISO Hight Level Structure (HLS) áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Không có cấu trúc ISO Hight Level Structure
Xác định bối cảnh Điều khoản hoạt động: ISO 45001 yêu cầu tổ chức xác định rõ bối cảnh bên ngoài và nội bộ. Đây là một yêu cầu mới, tiến bộ để đảm bảo doanh nghiệp nhận thức được tình trạng thực tại. Từ đó thiết lập được 1 hệ thống phù hợp ngay từ ban đầu. Không có
Xác định rõ nhu cầu và mong đợi của người lao động ISO 45001 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu, mong đợi của người lao động và sự tham gia của người lao động khi hoạch định hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này là để xác định chính xác nhu cầu từ người lao động và thiết lập các biện pháp quản lý, kiểm soát vừa hiệu quả, vừa thiết thực. Có hướng vào nhu cầu và mong dợi của người lao động tuy nhiên các điều khoản trong Tiêu chuẩn chưa nêu rõ ràng.
Sự tham gia và tham vấn của người lao động ISO 45001 nêu rõ các yêu cầu về việc cần có sự tham gia, tham vấn của người lao động. Tiêu chí này được thực hiện ngay từ khi hoạch định các biện pháp kiểm sát, thực thi, theo dõi. Đo lường hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Có thực hiện tham vấn người lao động nhưng không nêu được các yêu cầu cụ thể chi tiết như ISO 45001.
Quản lý rũi ro và cơ hội Đưa ra các yêu cầu về nhận diện rũi ro, cơ hội và hoạch định các quá trình để hạn chế rũi ro phát sinh, tận dụng được cơ hội. Doanh nghiệp phải xác định và xem xét khi cần thực hiện các hành động để giải quyết bất kỳ rũi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) tới mục tiêu đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã thiết lập. Quản lý cơ hội không được nhắc đến và chưa nêu rõ việc hoạch định kiểm soát các rũi ro ngay từ kh thiết lập, hoạch định hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Cam kết của lãnh đạo Nhấn mạnh hơn vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu qa của hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp của lãnh đọa cao nhất. Chưa có điều khoản yêu cầu lãnh đạo đưa ra các cam két về tính hiệu quả của hệ thống, cũng như đảm bảo lãnh đạo sâu sát với hệ thống.
Dịch vụ liên quan