clock icon Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h
  • Tiếng Việt
  • English

Tài liệu công khai

Mã tài liệu Tên tài liệu Ngày ban hành Tải về Xem
TCVN 11041-1:2017 về Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 21/02/2022
M-01 Quy định Nguyên tắc và điều kiện chứng nhận tại ICI 10/12/2021